top of page

L'EBM La Cabanyeta informa sobre els preus públics aprovats per l'Ajuntament de Les Cabanyes pel curs vinent 2022/23. Per a les famílies amb infants escolaritzats a I2 (fins ara anomenat P2) durant el curs que ve, us informem que aquests preus resten condicionats al desenvolupament de què preveu la Llei 18/2008, del 23 de desembre, en la seva disposició addicional dissetena respecte al finançament del cost de la plaça pel que fa a l'escolarització i la incompatibilitat del preu públic, que no afecta al servei de menjador i a d'altres serveis complementaris i/o activitat que pugui dur a terme la nostra Escola Bressol. 

Per altra banda, el termini per a presentar les sol.licituds pel preu públic de la llar d'infants pel curs vinent serà de l'1 al 15 de juliol de 2022. Trobareu la informació de com fer la sol.licitud en l'annex de les tarifes.

 

Per a qualsevol informació restem com sempre a la vostra disposició.

Salutacions cordials,

bottom of page