top of page

Què Fem ?

La nostra escola afavoreix l’educació integral dels infants, tenint cura de totes les seves necessitats, i dia a dia treballem perquè els nens i nenes descobreixin i desenvolupin cadascuna de les seves capacitats.

Afavorim l’aprenentatge de les diferents àrees de coneixements a través de diverses propostes educatives i sempre des d’una vessant significativa i en uns espais preparats i pensats, rics en estímuls i amb una ambientació acollidora.

Partim de la base d’una pedagogia activa i lliure, que parteix de l’educació dels sentits i de la llibertat dels moviments dels nens i les nenes.

Sobre Nosaltres: Sobre nosotros
bottom of page