top of page
Serveis: Servicios

SERVEIS

SERVEI DE PERMANÈNCIA

Oferim el servei de permanència en franja de migdia de 12h a 13h (sense utilitzar el servei de menjador). Durant aquest període els infants estaran al càrrec del personal contractat per l’empresa gestora. Aquest servei es pot utilitzar en la modalitat fix (utilització del servei el mateix dia, setmana a setmana) o en modalitat esporàdica (utilització puntual un determinat dia). Tot i així s’ha d’establir un compromís amb l’escola d’utilitzar una de les franges durant trimestres sencers i cal que hi hagi un mínim de 5 infants per obrir el servei.

 

SERVEI DE MENJADOR

La Cabanyeta ofereix el servei de menjador a través d’una empresa externa de nom TENO. Aquesta empresa s’encarrega de la gestió de la cuina del CEIP La Cabana que es troba al costat de la nostra llar. La cuinera ens porta el dinar seguint totes les condicions i requisits legals de seguretat alimentària. Els menús de l’escola són variats i equilibrats d’acord amb les necessitats infantils i sota la supervisió d’un tècnic dietista que garanteix els criteris nutritius i digestius establerts.

Els pares dels infants que utilitzin aquest servei reben cada mes el menú

ESPAIS

La llar d'infants La Cabanyeta compta amb una sala polivalent (entrada), una cuina, tres aules (nadons, P1 i P2), un lavabo compartit pels infants d eP1 i P2, un magatzem, un despatx i un ampli pati on també tenim l'hort.

Els nostres espais i els materials de les estances són dinàmics. Això vol dir que es van canviant al llarg del curs en funció de les necessitats dels infants i del moment evolutiu en el qual es troben. També s’adeqüen i es van adaptant a la línia pedagògica de l’escola, sent conscients que els espais han d’anar canviant amb l’objectiu de millorar-los.

Horaris

HORARIS:

La llar està oberta de dilluns a divendres de 8h a 17.15h.

ENTRADA MATÍ: de 8h a 9h

SORTIDA MIGDIA: 11.45h a 12h (o a la 13h havent dinat)

SORTIDA/ENTRADA TARDA: de 15h a 15.15h

SORTIDA TARDA: de les 16.30h a 17.15h

Encabezado 1

bottom of page